Hebt u een feestje? Het is mogelijk om het zwembad te huren voor uw eigen activiteiten. Het huren van de gehele accommodatie is mogelijk buiten de reguliere openingstijden. De groepsgrootte en de samenstelling bepalen het aantal medewerkers dat u erbij huurt. U kunt het bad per uur hurenaansluitend aan het dienstrooster. Wilt u het bad huren los van het dienstrooster? Als u de accomodatie minimaal drie uur huurt, is er een mogelijkheid na overleg.

Prijzen

De grens voor 1 medewerker ligt bij 40 personen. Indien de samenstelling van de groep echter uit veel kinderen of personen zonder zwemvaardigheid bestaat, huurt u met 2 medewerkers. Afspraken hierover worden gemaakt bij het vaststellen van datum en tijd. De huurprijs dient contant (of pinnen) aan de kassa te worden afgerekend.

Zie tarieven

Meer informatie en huren

Wilt u meer informatie of wilt u het zwembad huren? Neem dan contact op met Koggenbad via telefoonnummer (0229) 54 33 22 of stuur een mail naar zwembad@koggenland.nl. U kunt natuurlijk ook terecht bij de kassa of bij een van onze teamleden!